שווי שימוש לשנת 2011 - מדריך למחזיק רכב חברה

 • שווי שימוש לשנת 2011 - מדריך למחזיק רכב חברה
  תעריפי שווי שימוש למחזיקי רכב צמוד ממקום העבודה יתעדכנו ב-1 בינואר 2011 .

  חישוב שווי שימוש לרכב צמוד
  תעריפי שווי שימוש למחזיקי רכב צמוד ממקום העבודה יתעדכנו ב-1 בינואר 2011 .
  בשיטה הליניארית, ייעשה חישוב לכל מכונית שסיווגה M1 או N1 (מכונית פרטית או מסחרית עד משקל של 3,500 ק"ג) על פי ערך מחיר הקנייה המתואם של כל דגם מכונית.
  שיעור חישוב יהיה 2.48% ממחיר מכונית חדשה ויתבסס על המחיר המתואם שלה במהלך שנת עלייתה לכביש.
  בשיטת הקבוצות מתבצעת ב-1/2011 תוספת אחרונה במסגרת הרפורמה שהחלה משנת 2008
  תעריפי שווי השימוש מוצמדים למדד המחירים לצרכן והעדכון מתבצע ב- 1 לינואר בכל שנה.

  המדריך המעודכן בנושא שווי שימוש ליניארי לשנת 2011

  באדיבות אתר הרכב אוטוקום- פתרונות תחבורה

  www.autocom.co.il