תפריט נגישות

הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

במידה ובמהלך ביקורכם נתקלתם ברכיב שאינו נגיש עבורכם, או שיש לכם המלצות לשיפורים נוספים, נודה לכם אם תעדכנו אותנו במייל שכתובתו: guy@anetkin.com.

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

 • אפשרות מעבר בעזרת מקש TAB בין כל חלקי האתר.
 • אפשרות להחלפת צבעי נגודיות.
 • הגדלת טקסט בעזרת כפתורים Ctrl+

תוכן

 • תכני האתר נכתבו ככל האפשר בשפה פשוטה וברורה.
 • כל מידע ויז'ואלי מכיל טקסט חלופי וכותרות למען הסברתו למתקשים בראייה.

טכנולוגיה

 • האתר נבנה תוך שימוש בתגיות html5 כדוגמת section,article ו nav.
 • דפי האתר נכתבו בצורה תקינה סמנטית והם עוברים את בדיקת w3 validation.
 • האתר הותאם לגלישה הן מהתקנים ניידים והן מהתקנים נייחים.
 • תמיכה בדפדפנים – האתר מותאם לדפדפני גוגל כרום, פיירפוקס, אפל ספארי, ולמכשירי טלפון חכמים (smartphones)
  מבוססי iOs של אפל או Android של גוגל.
 • האתר מאפשר שימוש וניווט באמצעות מקש TAB גם ללא שימוש בעכבר.
 • האתר הותאם לגלישה בעזרת עזרי הנגישות שמובנים במערכת ההפעלה חלונות (Windows 7 / Windows 8).
 • האתר הותאם גם לגלישה בקוראי מסך חיצוניים, וכן נבדק ונמצא תקין עבור קורא המסך הפופולארי NVDA.

סגור הצהרת הנגישות

לקוחות יקרים,
לאור ההנחיות החדשות של משרד הבריאות
נחזור לפעילות מלאה עם סיום ההגבלות.
שירות הלקוחות שלנו עומד לרשותכם ובשבילכם באתר ובטלפון 3308*
מענה מלא להשלמת עסקאות יתבצע עם חזרה מלאה לשגרה.

מאחלים לכולנו חזרה מהירה לשגרה
והכי חשוב – בריאות!

לתיאום טיפול סירקו
לרכב הבא לרכב הקודם

הודעה בדבר אישור הסכם פשרה בת"צ 14-01-5474 המרכז הישראלי לכירורגיה גניקולוגית ומיילדותית בע"מ נגד פריים ליס ניהול צי רכב בע"מ

ניתנת בזאת הודעה לציבור בהתאם לסעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 ("החוק"), כי באישר בית המשפט המחוזי בתל אביב את הסכם הפשרה בת"צ 14 -01 - 5474 המרכז הישראלי לכירורגיה גניקולוגית ומיילדותית בע"מ ח.פ. מס': 51-379087-3 נגד פריים ליס ניהול צי רכב בע"מ ח.פ 51-122169-9 ("הסכם הפשרה").

כללי:

 • 1.   ביום 4.1.2015 הגיש המרכז הישראלי לכירורגיה גניקולוגית ומיילדותית בע"מ (להלן: "המבקש") לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד פריים ליס בע"מ (להלן: "המשיבה"), במסגרת ת"צ 5475-01-15 (להלן: "בקשת האישור" או "הבקשה הייצוגית");
 • 2.   במסגרת בקשת האישור טען המבקש, כי המשיבה מחייבת ביתר את לקוחותיה, אשר חוכרים ממנה רכבים, עבור עלויות הנסיעה בכבישי אגרה ובדמי הטיפול בגין "הסבה" של תשלומים ודו"חות שהחברה גובה מלקוחות במקרים בהם הוטל על המשתמש ברכביה חיוב על ידי רשות כלשהי.
 • 3.   ביום 16.6.2015 הגישה המשיבה מטעמה כתב תשובה מטעמה לבקשה לאישור תובענה ייצוגית, ובמסגרתו דחתה את כל הטענות, שהועלו על ידי המבקשת בבקשת האישור, וטענה, כי לא נפל פגם בהתנהלותה (להלן: "כתב התשובה").
 • 4.   ביום 19.03.2017 ניתנה החלטת בית המשפט אשר נעתרה לבקשה לאישור התובענה כייצוגית באופן חלקי, כאשר בית המשפט קיבל את הבקשה ביחס לשתיים מתוך שלוש הקבוצות נשוא הבקשה. ביום 26.4.2017 הוגשה לבית המשפט העליון בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי המאשרת את הבקשה לאישור תובענה כייצוגית, וזאת לאור טענת המשיבה כי נפלו מס' פגמים בהחלטת בית המשפט הנכבד.
 • 5.   הסכם הפשרה אשר עיקריו יפורטו להלן, נעשה תוך שהצדדים הצהירו, כי אין בהתקשרותם בהסכם הפשרה משום הודאה מצד מי מהם ו/או מטעמם בטענה ו/או דרישה כלשהי של משנהו, שנטענה בכתבי בי-הדין שהוחלפו במסגרת בקשת האישור והתובענה. הנוסח המחייב הינו אך ורק נוסח הסכם הפשרה המלא שהוגש לאישור בית המשפט.
 • 6.   המבקשים מיוצגים על-ידי עוה"ד יחזקאל סיבק ו/או גלי עציון, מרחוב קראוזה 10, ת.ד. 2542, נתניה מיקוד 42124, טלפון: 09-8656147; פקס: 09-8858752 ("ב"כ המבקשים"). פריים ליס מיוצגת על-ידי עוה"ד אסף שביט שטריקס ממשרד עו"ד חיים צדוק ושות' מרח' לינקולן 20 תל אביב, מיקוד 67134 טל: 03-6254000 פקס: 03-6254040 ("ב"כ המשיבה").

עיקרי הסכם הפשרה:

 • 7.   קבוצת התובעים לפי הסכם הפשרה ("חברי הקבוצה") הינה:
  • א.   הקבוצה הראשונה - כל לקוח של המשיבה, ששילם עמלה בגין דמי טיפול בגין נסיעה בכביש 6, מבלי שהוצאה לו דרישת תשלום על ידי המשיבה לתשלום אגרת כביש אגרה ביחס אל נסיעות שבין ינואר 2008 ועד אפריל 2009 (כולל) (להלן: "הקבוצה הראשונה" ו "חבר/י הקבוצה הראשונה" בהתאמה).
  • ב.   הקבוצה השנייה - כל לקוח של המשיבה שלא היה רשום כמנוי בכביש 6, אשר שילם למשיבה בגין נסיעה בכביש 6 אגרה בגובה "מחיר מזדמן", כאשר שהמשיבה שילמה לכביש 6 מחיר של מנוי וידיאו וזאת ביחס ל- 7 השנים שקדמו למועד הגשת בקשת האישור (להלן: "הקבוצה השנייה" ו "חבר/י הקבוצה השנייה" בהתאמה).
 • 8.   במסגרת הסכם הפשרה מבלי שמי מהצדדים יודה בטענות משנהו' תעניק המשיבה לחברי הקבוצות את ההטבות כמפורט להלן.
 • 9.   חברי הקבוצה הראשונה
  • 9.1   חברי הקבוצה הראשונה יהיו זכאים להשבה של עד 45 ₪ בגין כל חיוב שחויבו בגין נסיעות שביצעו התקופה שבין ינואר 2008 ועד סוף חודש אפריל 2009 (להלן: "ההחזר").
  • 9.2   השבת ההחזר ביחס לחברי הקבוצה הראשונה שהינם לקוחות המשיבה בתוך תקופת ההסדר תתבצע בדרך של קיזוז מכל חיוב עתידי של חברי הקבוצה אצל המשיבה בגין נסיעות בכבישי אגרה שתבוצענה על ידם בתוך תקופה של 12 חודשים, שתחילתם במועד הקובע כהגדרתו בהסכם. ככל שהחזר גבוה מהחיוב ממנו מבוצע הקיזוז, ההפרש הנותר יקוזז מהחיוב העוקב אחריו בגין נסיעות בכביש אגרה ועד לקיזוז מלוא היתרה והכל בתוך תקופת ההסדר בלבד. ככל שיתרת ההחזר שתיוותר תהיה נמוכה מגובה החיוב שממנו יבוצע הקיזוז האחרון ישלם הלקוח את ההפרש שבין ההחזר לבין חובו.
  • 9.3   לקוח קיים שלא יבצע נסיעות בכבישי אגרה בתוך התקופה של 6 חודשים מהמועד הקובע, יוכלו לעשות שימוש בהחזר על פי הודעתם, לשם רכישת מוצרים או חלקי חילוף לרכבים שבחזקתם באחד ממרכזי השירות של פריים ליס או בחנויות ד.ל.ב מוטורסופורט (בהתאם לסכום יתרת ההחזר), או שטיפה של הרכב המוחכר בלבד ללא עלות, באחד ממרכזי השירות של חברת "שטיפומט". במקרה כזה תבוטל יתרת הזכות שנצברה לטובתו אצל כביש 6, והכל בכפוף לשאר הוראות ההסכם.
  • 9.4   ביחס לחברי הקבוצה שאינם לקוחות במועד ההסדר, הרי שהם יוכלו לבחור לממש את היתרה לטובתם באחת מבין האפשרויות הבאות – החזר בגין נסיעות בכבישי אגרה בכפוף להצגת חשבונית על תשלום, ביצוע טיפולים שוטפים ברכבים שבבעלותם באחד ממרכזי השירות כאשר היתרה תקוזז מעלות הטיפול, רכישת מוצרים או חלקי חילוף לרכבים שבחזקתם באחד ממרכזי השירות של פריים ליס או בחנויות ד.ל.ב מוטורס או שטיפת רכב באחד מסניפי "שטיפומט". ככל שחבר קבוצה לא מימש את ההטבות שבחר במשך 9 חודשים יוכל לבקש לשנות את ההטבות בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של פריים ליס.
  • 9.5   למען הסר ספק מובהר כי לא ניתן להחזיר שוברי שטיפת רכב, וכי ניתן לעשות שימוש בשוברים מקוריים בלבד (בין אם שוברי שטיפה ובין אם שוברים אחרים).
  • 9.6   מובהר כי ניתן יהיה לממש את שטיפת רכב בסניפי "שטיפומט" ורק לחברי קבוצה אשר נצברה להם יתרת זכות בגובה של 40 ₪ לפחות אצל המשיבה. חבר קבוצה שההחזר לו הוא זכאי נמוך מ- 40 ₪ לא יוכל לבחור לממש את יתרת הזכות שלו באמצעות שטיפת הרכב.
  • 9.7   מובהר ומוסכם כי הרישומים אצל פריים ליס בדבר ניצול היתרה הם הרישומים המחייבים בלבד, ואין בהחזקת שובר אצל חבר קבוצה על מנת ללמד על ניצול שובר או לאו.
 • 10.   חברי הקבוצה השנייה:
  • 10.1   חברי הקבוצה השנייה, יהיו זכאים להטבה בשיעור של 50% מההפרש שבין תעריף לקוח מזדמן, ששולם על ידם, לבין תעריף מנוי וידיאו (סה"כ 1.9 ש"ח) בגין כל אחת מהנסיעות שביצעו מיום 4.01.08 ועד ליום הגשת התביעה (להלן: "ההחזר לחברי הקבוצה השניה").
  • 10.2   על אופן השבת ההחזר לחברי הקבוצה השנייה יחולו ההוראות המפורטות לעיל ביחס לאופן השבת ההחזר לחברי הקבוצה הראשונה בשינויים המחוייבים.
  • 10.3   למען הסר ספק, מובהר כי מי שהוא חבר בשתי הקבוצות בו זמנית, קרי זכאי להחזר הן בגין עמלות והן בגין נסיעות בכביש 6, רשאי לחבר את הזיכויים להם הוא זכאי, במסגרת שתי הקבוצות לכדי סכום אחד לצורך קבלת הטבות.
  • 10.4   ככל שחברי הקבוצות, לא יממשו את זכאותם בתוך פרק הזמן שהוקצה לכך, ומימוש הזכאות בתום תקופה של 18 חודש ממועד מתן פסק הדין להסכם זה יהיה נמוך מ- 50% משוויו הכספי של ההסכם (להלן: "ההפרש"), אזי המשיבה תשלים את ביצוע ההסכם ועד ל- 50% ממנו, באמצעות תרומה של כלי רכב המשווק על ידי חברת דוד לובינסקי בע"מ אשר שוויו הינו בגובה ההפרש או בקירוב לו (להלן: "התרומה"). היינו סכום התרומה לא יחצה את ההפרש שבין 50% מהערך הכספי של ההסכם לבין הסכום שמומש עד לאותה העת. התרומה תתבצע לעמותה בעלת מטרות חברתיות כלליות, שתיבחר בהסכמה על ידי הצדדים, באישור בית המשפט, ובהעדר הסכמה, על ידי ביהמ"ש הנכבד. כלי הרכב יהיו כאלה התואמים לצרכי עמותה בהתאם למלאי הקיים של פריים ליס ובמצב תקין ועם אחריות כנהוג במכירה של רכבים מסוג אלה. מובהר כי ככל שההפרש לצורכי סעיף זה יהיה נמוך ממחיר המחירון של רכב המשווק על ידי חברת האם של המשיבה, חברת דוד לובינסקי בע"מ תתבצע התרומה באמצעות תרומה כספית לעמותה בעלת מטרות חבריות כלכליות ו/או לאחד מבתי החולים הפועלים בפריפריה בישראל.
 • 11.   גמול ושכ"ט:
 • המלצתם המוסכמת של הצדדים לבית המשפט הינה כי הגמול למבקשים יעמוד על סך כולל של 13,000 ש"ח למבקש כגמול בתוספת מע"מ, ושכ"ט באי כוחם יעמוד על סך כולל של 187,000 ש"ח, בתוספת מע"מ, והכל בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם הפשרה.

 • 12.   ויתור וסילוק:
  • 12.1   הסכם הפשרה יהווה סילוק סופי ומוחלט של כל עילה, תביעה, או טענה של מי מחברי הקבוצה (למעט מי שהודיע על פרישה מהקבוצה) בגין ו/או בקשר לתובענה ו/או לבקשת האישור.
  • 12.2   מבלי לגרוע מן האמור, בחלוף תקופת הפרישה ובכפוף לכך שהסדר הפשרה לא בוטל כדין עד לאותו מועד על-ידי מי מהצדדים, יהווה אישור בית המשפט ופסק הדין, מעשה בית דין כלפי התובעים המייצגים וכל חברי הקבוצה, שלא נתנו הודעת פרישה כדין.
  • 12.3   עם אישור הסכם הפשרה ומתן תוקף של פסק דין, ובכפוף למילוי התחייבויות הצדדים על-פי הסכם הפשרה, יתגבש מעשה בית דין בעניינים נושא ההליך כלפי כל חברי הקבוצה, כך שלחברי הקבוצה לא תעמוד עוד כל טענה או זכות כלפי בזק בעניינים נשוא התובענה ובקשת האישור.
  • 12.4   הסכם הפשרה יהווה סילוק סופי ומוחלט של כל עילה, תביעה, דרישה או טענה של מי מחברי הקבוצה בגין ו/או בקשר עם הטענות נשוא התובענה ו/או בקשת האישור.
 • 13.   האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה. הנוסח המלא של הסכם הפשרה (על נספחיו) הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו ההוראות שבהסכם הפשרה. הסכם הפשרה המלא, על נספחיו, עומד לעיון חברי הקבוצה במשרד ב"כ המבקשים, עוה"ד גלי עציון ויחזקאל סיבק, ברחוב קראוזה 10, ת.ד. 2542, נתניה 42124, טלפון: 09-8656147; פקס: 09-8858752; דוא"ל: gali_ek@hotmail.com.
 • 14.   תוכן מודעה זו אושר על-ידי כב' השופטת אסתר נחליאלי – חיאט והיא מתפרסמת על-פי החלטתה.

ב"כ המבקשים:
גלי עציון, עו"ד
יחזקאל סיבק, עו"ד

ב"כ המשיבה:
אסף שביט שטריקס, עו"ד
חיים צדוק ושות', עורכי דין

ב"כ המבקשים:
גלי עציון, עו"ד
יחזקאל סיבק, עו"ד

ב"כ המשיבה:
אסף שביט שטריקס, עו"ד
חיים צדוק ושות', עורכי דין

לפנייה לקבלת הטבה, עליך למלא את טופס מימוש הזכאות המצורף ולשלוח אותו באמצעות פקסימיליה למספר 073-2799119.

לבירורים נוספים ניתן לפנות במייל לכתובת Class@Primelease.co.il

לקריאת פירוט מפורט של הפשרה לחצו כאן>>
לטופס הורדה למימוש הזכאות בפשרה לחצו כאן>>

תתחילו להפנים, רכב לא קונים! מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
111
אני מסכים/ה למדיניות הפרטיות ומאשר/ת שמירת הפרטים במאגר המידע
111
אני מסכים/ה לקבל הצעות למוצרים ו/או שירותים בדוא״ל ובמסרונים לתנאי ההסכמה לחץ כאן
שלח >>